102- TEKÂSÜR SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tekâsür, mal, mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek demektir

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1,2.       Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı.[1]

3.         Hayır; ileride bileceksiniz!

4.         Hayır, Hayır! İleride bileceksiniz!

5.         Hayır, kesin olarak bir bilseniz..

6.         Andolsun, o cehennemi muhakkak göreceksiniz.

7.         Yine andolsun, onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz.

8.         Sonra o gün, nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz?


 


 


[1] Bu âyetler şu şekilde de tercüme edilebilir: “Çoklukla övünmek sizi öyle oyaladı ki, nihayet (ölüleri bile saymak için) kabirlere gittiniz.”