VACiP

Dini bir tabir olup yapılması, farzlar gibi kati delillerle sabit olmamakla beraber, yine de çok kuvvetli bir delille sabit olan hükümlerdir. Mesela bayram namazı, vitir namazı kılmak, kurban kesmek vaciptir.

Vacipleri inkar etmek insanı kafir etmese bile, çok -büyük bir günaha sebep olur. Vacibin terkinde azap, yapılmasında sevap vardır.

Her ibadetin kendi içinde farzları olduğu gibi vacipleri de vardır. Mesela namazın vacipleri mutlaka yerine getirilir, terkedilir veya tehir edilirse sehiv secdesi (yanılma secdesi) yapmak lazımdır. Vacibin çoğulu vecaib'dir.