TÖVBE

Kısaca anlamı.  Rücu etmek, geri dönmek, pişman Olmak, nedamet duymak, yaptığı günahı bırakıp Cenab-ı Hakk'a yönelmekdir.
Rabbimiz Ta-Ha Suresinde
“Şüphe yok ki ben, tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim.”

Allah (c.c.) tövbeyle ilgili bir çok Ayatlerle biz kullarını yardımcı olup yol göstermektedir.

32 farzı bahsederken kısaça yapılan ahdden bahsetmişdik, bu ahdimizi yanılıpda bozarsak,veya uygulamada gevşeklik olur, bazı şeyleri terkedersek Allah'ın açık olan tövbe kapısına müraçat etmeliyiz, O affedici bağışlayıcıdır O Rahman'dır Rahım'dır merhamet edendir.

Tövbelerimizi yaparken gercekci olmamız gerekir, ellerimizi semaya açarak ta kalbimizden gözyaşı dökerek, şöyle dua edelim.

Kendimiz icin alttaki duayı, başka kişilerde varsa BURAYI TIKLA

********************

Tövbe Duası

Euzübillâhimineşşeytanirracim  Bismillâhirrahmânirrahim

Diyelim cemi günahlarımızı esteğfirullah, esteğfirullah, esteğfirullah el azim el kerim ellezi Lâ ilâhe illâ hüvel hayyül gayyum, ve netübi ileyk, ve nes elü hüttevbete vel mağfirete, velhideyete, lenâ innehü hüvettevvâbürrahım, tevbete abdüzzalimin linefsihi mevten vela nüşura.

 Tevbe Yarabbi, tevbe Yarabbi, tevbe Yarabbi, eğer benim elimdem, dilimden,gözümden, kulağımdan, ve sair azalarımdan, herneki bir günahı kebir sadır oldu ise ben onların cümlesinden tövbe ettim ve rücu ettim, birdahi işlememesine azmi cezmü gast eyledim Ya Rabbi.

Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammet Mustafa (S.A.V.) senin tarafından Cibril'i emin vasıtası ile her ne ki getirip haber verdi'ise ben onların cümlesine inandım ve iman ettim, asla ve asla şek ve şüphem yoktur.

 Lâ ilâhe illâllah Muhammed'ün Rasülüllah.

Âmentü billâh ve bimâcâ'i min ındillâh, Ementü billah ve bimâcâ'i min ındi Rasulüllah.

 Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülihî vel-yevmil-âhiri ve bil-kaderi hayrihî ve şerrihî minallahi teâlâ vel-ba'sü ba'del-mevt hakkun eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.

Allahüme inni en üceddilel imâne, vennâkâhe, teçdiden bi kavlihi, lâ ilâhe illâllah Muhammeden Rasulüllah.

La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minezzalimin.      Allahümmâhşurne fi zümretüs salihin ve selâmun alel mürselin velhamdulillahi Rabbil alemin. Âmin.

*******************

Bu duayı okuyub Allah dan kabulunü dileyerek, ve yapılan hataları tekrar etmemeye çalışmak gerekir, Mevlana Hz.  binkere tevbeni bozmuş isen yine gel buyurmuştur,tabi ki Allah'ın tevbe kapısı  daim açıktır, doğrusunu O yüce Rabbimiz bilir.

Alay edercesine tevbe edib ardından hataları tekrarlamak,tekrar tövbeye sığınmak nekadar Allah indinde makbul olur bilemeyiz. En iyisi herşeyi akıllıca yapmak gerekir, çünki yapılan tevbeden sonra Rabbimiz bizleri affedecektir, tevbeyi tekrar bozarsak cezaların ikiye katlanmasından kacınmalı, kısa yol dururken uzak yollardan dolaşmakla ançak kendimizi yorarız. Allah (C.C.) tövbeleri  kabul olmuş salih kullarından eylesin   Âmin.

Üstteki ayeti tekrar okursak arife tarif kalmaz. 

“Şüphe yok ki ben, tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim.”  Ta-Ha suresi

 

M.Çobandır