Namaz kılmanın tarifi

 

Rahman ve Rahîm olan Allah adıyla

    Burada örnek olarak  iki rek'atlı namaz'ın kılınışını anlatmakla   başlıyoruz, Namaz kılarken okunaçak dualar kalın  harflerle belirtilmiş, ses kayıtları ise kolay anlaşılması icin yavaş bir tonda okunmaktadır.

      Ayakların arası en az dört parmak açıklıkta ve parmak uçları kıbleye doğru gelecek şekilde ayakta kıbleye dönülür.Kadınlar ayaklarını daha az aralıklı tutarlar.

 

İkamet getirilir. (Erkekler için)     Not:  [1]

     

       Euzübesmele okunur. 

Artık buandan itibaren  Allah'a yöneliyoruz yönümüz O'na, ellerimiz ayaklarımız, tüm vücüdumuz, sağa sola bakmadan ve sallanmadan, istikamet kıble olmalı, huzurda olduğumuz unutulmamalı, bu çokça önemlidir, şayet ihlaslı bir namaz kılmak istiyorsak bu hususları dikkat etmeliyiz.

Euzübesmele çekerek

  "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için sabah namazını  eda etmeye (kılmaya)"cemaatle kılınırsa uydum imama  diye niyet edilir.

Misal: "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için  sabah namazını  eda etmeye,-uydum  imama.

 

Sünnet diye bildiğimiz namazlarda ise,

Euzübesmele çekerek

 "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Nafile namaz kılmaya, diyerek eda ederiz

 

Kadınların camide olmasından dolayı imam ın ayrı bir niyet yapması gerekmez, zaten imam niyetin sonunda, eneaimamünlimentebaani ,( bana uyanların (tabiolanlarn) imamlığına,  der )

bu niyetle kim ona uyarsa makbuldur.

     "Allahü Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır. 

( iftitah Tekbiri alırken Tekbir zamanı eller yukarıdayken başlayıp, bağlanana kadar alınmalıdır.)

Önemli bir Not Lütfen okuyun    [2]

 

Erkekler tekbir alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmaklar      normal açıklıkta bulunur. Başparmaklar, kulak yumuşağı hizasına    gelecek şekilde eller yukarıya kaldırılır.

Kadınlar tekbir alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmaklar normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırır.

 Bu Allah'a teslimıyetin ilk kelamıdır,artık O'nunlayız ve huzurundayız, bütün dünyevi bağlantılarımızı  birkenara bırakmış vaziyette  dua  ve zikre başladık.

Önemli bir Not: [3] 

      Tekbirden sonra eller bağlanır.

Erkekler, sağ elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmakları sol elin bileğini kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar.

Kadınlar, sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar. Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar.

 Ayakta iken secde edilecek yere bakılır.

( Sadece Kabe'de Namaz kılarken gözler devamlı Beytullah'a bakar.)

Kıyam:

            Ayakta sırasıyla: Tekbir'in ardından,

a) Sübhaneke,

b) Eûzü-besmele,

c) Fatiha sûresi,

d) Kur'andan  bir sûre  okunur.( zammı sure)

 Rükû

    Zammı sure bitince "Allahü Ekber" diyerek rükûa varılır,

(Rüküya giderken, Tekbir tam kıyamda başlar, rüküda biter.)

 Erkekler, rükûda, parmakları az açık olarak elleri ile dizlerini tutup sırtını ve başını dümdüz yaparlar. Dizlerini ve dirseklerini dik tutarlar.

Kadınlar, rükûda, sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler. Ellerini (parmaklarını açmayarak) dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar.

Ve burada üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-azim" denilir. Rükû'da iken ayakların uçları önüne bakılır.

  Rükûdan kalkış

   "Semiallâhü limen hamideh" diyerek rükûdan kalkılır ve ayakta "Rabbenâ leke'l-hamd" denilir.

Burada dikkat edelim daha doğrulmadan hemen secdeye  varmıyalım, ihlasla doğrulup Sübhâneallah diyecek kadar duralım.(süratle kılınan namaz ihlassız bir namaz olur)

  Secde

Ve "Allahü Ekber" diyerek secdeye varılır.

(Secde ye giderken Tekbir, tam kıyamda başlamalıdır, eğildikten sonra değil.)

    Secdeye inerken önce dizler, sonra eller,iki baş parmak arası burnumuza temas eder edmez derecede acık bırakıp, daha sonra da alın ve burun yere konur. Secdede baş iki elin arasında burun başparmakların arasında  ve hizasında bulunur.

Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak,( cemaat halinde yanlarındakileri rahatsız etmemelidir) kollarını yerden kalkık bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerinde dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.

Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik halde bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerine dik ve birleşik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.   Secdede iken ayaklar kaldırılmaz.

 Burada  İhlaslı bir şekilde gayet sakin üç kere    "Sübhâne Rabbiye'l-â'lâ" denilir.Bu an Allah'a kulun en yakın  zamanı ve anıdır, ilk secde bitmişdir. 

     İki secde arası oturuş

Ve"Allahü Ekber"  diyerek başını secdeden kaldırıp diz üstü oturulur.

(Secde de tesbihat bitince, Tekbir orada başlar oturana dek biter.)

 Otururken, parmaklar dizlerin hizasına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve yüzümüz dik, gözler, diz ve secde yapılan yer arasına bakılır.

Erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur!.

Kadınlar, ayaklarını yatık olarak sağ tarafına çıkarır ve öylece otururlar.

 Burada "Sübhânellah" diyecek kadar kısa bir an oturulur.

"Allahü Ekber" diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-â'lâ" denilir.

"Allahü Ekber" diyerek secdeden ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır. Secdeden kalkarken: Önce baş, sonra eller, daha sonra eller dizler üzerine konularak, dizler yerden kaldırılır.

İftitah tekbirinden itibaren buraya kadar yapılanlara "bir rek'at" denir

İkinci Rek'at

 Kıyamda, Ayakta sırasıyla;

a)Sadece  Besmele,

b) Fatiha sûresi,

c) Kur'andan başka bir sûre daha okunur.

Birinci rek'atte olduğu gibi "Allahü Ekber" diyerek rükûa varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-azim" denilir.

 Rükûdan kalkış

"Semiallâhü limen hamideh" diyerek ayağa kalkılır ve ayakta "Rabbenâ leke'l-hamd" denilir

"Allahü Ekber" diyerek secdeye varılır. Burada üç kere  "Sübhâne Rabbiye'l-â'lâ" denilir.

"Allahü Ekber" diyerek secdeden kalkılıp dizler üzerine oturulur. Burada "Sübhânellah" diyecek kadar kısa bir an oturulur.Sonra "Allahü Ekber" diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere   "Sübhâne Rabbiye'l-â'lâ" denilir.

Ka'de-i ahire (Namazın sonunda oturuş)

         "Allahü Ekber" diyerek secdeden kalkıp oturulur.

Otururken, el parmakları dizlerin hizasına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve yüzümüz dik, gözler, diz ve secde yapılan yer arasına bakılır.  (yukarda belirttiğimiz gibi sağa sola bakmayalım.

Erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur.

Kadınlar, ayaklarını yatık olarak sağ tarafa çıkarır ve öylece otururlar.

 Oturuşta sırasıyla;

a) Ettehiyyatü,

b) Allahümme salli,

c) Allahümme bârik,

d) Rabbenâ âtina... duaları okunur.

 Selam

Dualar bitince Önce başını sağa çevirerek  "Esselâmü aleyküm ve rahmetûllâh" denir. Selâm verirken omuz uçlarına bakılır.

Sonra başını sola çevirerek,  "Esselâmü aleyküm ve rahmetûllâh" denilir.

Böylece iki rek'atlı namaz tamamlanmış olur.

******

4 Rek'at'lı farz namazın kılınışı icin devam ediyoruz.

Yukarıda iki rek'at kılmış ve tahıyyete oturmuşduk, bu oturuşda 4 Rekatlı farz namazı icin sadece,

a) Ettehiyyatü, Okunur.

Üçüncü Rek'at

"Allahü Ekber" diyerek  kalkılır.

 Kıyamda, Ayakta sırasıyla;

a)Sadece  Besmele,

b) Fatiha sûresi, okunur

Önceki rek'at'larda olduğu gibi "Allahü Ekber" diyerek rükûa varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-azim" denilir.

 Rükûdan kalkış

"Semiallâhü limen hamideh" diyerek ayağa kalkılır ve ayakta "Rabbenâ leke'l-hamd" denilir

"Allahü Ekber" diyerek secdeye varılır. Burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-â'lâ" denilir.

"Allahü Ekber" diyerek secdeden kalkılıp dizler üzerine oturulur. Sonra

"Allahü Ekber" diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere  "Sübhâne Rabbiye'l-â'lâ" denilir.

Dördüncü Rek'at'

"Allahü Ekber" diyerek Dördüncü Rek'at'a kalkılır.

 Kıyamda, Ayakta sırasıyla;

a)Sadece  Besmele,

b) Fatiha sûresi, okunur

Önceki rek'at'larda olduğu gibi "Allahü Ekber" diyerek rükûa varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-azim" denilir.

 Rükûdan kalkış

"Semiallâhü limen hamideh" diyerek ayağa kalkılır ve ayakta "Rabbenâ leke'l-hamd" denilir

"Allahü Ekber" diyerek secdeye varılır. Burada üç kere  "Sübhâne Rabbiye'l-â'lâ" denilir.

"Allahü Ekber" diyerek secdeden kalkılıp dizler üzerine oturulur. Sonra

"Allahü Ekber" diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-â'lâ" denilir.

 "Allahü Ekber" diyerek secdeden kalkıp oturulur.

Oturuşta sırasıyla;

a) Ettehiyyatü,

b) Allahümme salli,

c) Allahümme bârik,

d) Rabbenâ âtina... duaları okunur.

 Selam

     Dualar bitince Önce başını sağa çevirerek "Esselâmü aleyküm ve rahmetûllâh" denir. Selâm        verirken omuz uçlarına bakılır.

Sonra başını sola çevirerek, "Esselâmü aleyküm ve rahmetûllâh" denilir.

Böylece dört rek'atlı Farz namaz tamamlanmış olur.

 

    Acıklama! üstteki tarif farz namazı içindi, Sünnet için şunlar dikkat edilmelidir, Sünnet (Nafile) namazlar ikiye ayrılır  Sünneti Müekket, Allh Rasülünün S:A:V aksatmadan kıldıkları,  sabah,öğlenin ilki, Cuma nın ilk ve sonu, olan Namazlarıdır, bunları kılarken ilk oturuşda sadece fatiha okunur farzda olduğu gibi, ayağa kalkıncada sade besmele okunur.

Sünneti gayri Müekket ler de ise diğerleridir, Bazan igame edemedikleri,  İkindi ve yatsının sünnetleri gibi bunları kılarken ilk oturuşda Fatiha ve sallı barikler okunur kıyama kalkılır orada başlangıcta olduğu gibi Sübhaneke, Euzü, besmele okunur, Aynen bu uygulama Teravih namazındada gecerlidir S. Müekket olmasına rağmen, çünkü bu namazlar ikişer rekatli olup birleşik halde kılındığı içindir, iki rekatlı kılarmış gibi uygulanır.

Not:  Teravih namazlarında hızlı kılınaçak diye bir kaide yoktur, namaz Allah icin kılınır, O nun huzurunda olmaktan neden sıkılalım, illaki çabuk kılınacaksa sadece ve sadece hiç özelliğini bozmadan Fatiha ve zammı sureleri duraklamadan okumakla çokca zaman kazanılır, bunun dışında tadili erkan bozulurki mesuliyet oluşur, Allah muhafaza eylesin.

---------------

Namaz sonu okunan dua

 

   Namaz bittikden sonra tesbihatlar bitince eller açılır,

 Euzübilleahimineşşeytanirracim  Bismilleahirrahmenirrahhım,

Elhamdülillahi Rabbil alemin.  Vessealatü vesselamü ala Rasuline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain,

  Allah'ım günahlarımızı aff eyle, namazlarımızı niyazlarımızı kabul eyle hatalarımızı bağışla, bizleri İslam dininden ayırma, sevgili Peygamberimiz Hz. muhammed mustafanın ümmetinden eyle, mahşer gününde onun sancağı altında cem eyle. Bizleri narı cehenneminden azat eyle.

  Şeytanın şerrinden, kötü kişilerin şerrinden sen koru, Ey ulu Allah'ım bizleri rahmet beraket, sağlık, sıhhat huzur ihsan eyle.   Görünür görünmez kazalardan belalardan sen koru.

 

Allah'umme Rabbena etina fitdünya hasaneten ve fil ehırati hasanaten vegına azabennar birahmetike ya erhamerrahimin.

  Rabbicalni mügımessalati,ve min zürriyyeti Rabbena ve tegabbeldua.

  Rabbenağfirli veli velideyye velil müqminine yevme yegumulhısap.

  La ilahe illa entesubhaneke inni küntüminezzalimin,

  Allah'ummehşurna fii zümretissalihın.

  Ve selamun alel murselin, velhamdulillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmenirrahım ve fatiha suresi okunur, Allah dualarımızı kabul eylesin.

 

 

 

-----------------------

 [1]

   Kamet okunurken okuyan kişinin yürümesi mekruhtur,  (k. diyanet) Ezan ve kamet okuyan görevlilerin Hayya alassalâh,   Hayya al felâh yerine Hayya lassalâh,   Hayya l felâh olarak, yani arada bulunan  ayn hari a yı yutuyorlar, ezber yaparken kulakdan değil,arapca metinlerden okuyarak ezberleyelim önemlimi, mutlaka çokca önemli, arapcada bazı harflerin değişik tonda okunması bile anlamını yitirmektedir.

 

 

 

 Not    [2]

 

    Muhterem İmam efendiler ve mümin kardeşlerim, Namaz kıldırırken tekbirleri zamanında almak gerek, cemaatla tam senkorize olması için dikkat etmeli, tekbirleri alırken yada geçiş dualarını okurken tecvit kurallarına uyulmalı metleri bir elif miktarı olarak kulanmalı, uzun uzun tutmamalı.

1- İftitah Tekbiri alırken Tekbir zamanı eller yukarıdayken başlamalıdır.

2- Rüküya giderken, Tekbir tam kıyamda başlar.

3- Rüküdan doğrulurken tesbihat tam bitince, Semiallâhü limen hamideh, başlar kıyamda iyice dik       durup sadece (Sübhanallah) diyecek kadar kıyamda durulur.

4- Secde ye giderken Tekbir, tam kıyamda başlamalıdır, yarı yolda değil.

5- Secde de tesbihat bitince, Tekbir  başlar.

6- Tekrar kıyama kalkarken Tekbir yarı yolda değil tesbihat bitince alınır, topluca haraket gereklidir aceleye gerek yok.

     Bu,ara gecişleri dikkat etmek lazım, Namazın sağlıklı ve ihlaslı olması için elzemdir.Bilhassa imam olan kişiler tam uygulamalıdır, camaat imamın kelamına göre hareket eder, kulağı ondadır, imam secdeye varırken tekbir alıyor, cemaat hala kıyamda, cemaat secdede imam çoktan kıyamda fatiha yı başlamış bile. Olmaz böle birşey,sakin, yavaş huşu içinde ibadetlerimizi yapmayı Rabbimiz nasip eylesin.

Kadınların camide olmasından dolayı imam ın ayrı bir niyet yapması gerekmez, zaten imam

niyetin sonunda, eneaimamünlimentebaanü ,( bana uyanların (tabiolanlarn) imamlığına,  der )

bu niyetle kim ona uyarsa makbuldur.

 

 

 Not [3]

Bazı müminler ben  vesveseden kurtulamıyorum diyorlar, çaresi kolay, Namazda ne okuyorsanız, okuduklarınızı hem okur hem can kulağıile ile dinlerseniz, tek tek takip ederseniz, okuduklarınızı acele etmeden düzgün bir şekilde okursanız, hızlıca inip kalkmassanız, ihlaslı şekilde namazınızı kılarsınız, vesvesede olmaz. 4 rek'atlı bir namazı 2 daakikada kılıyorsanız bu şekilde 5 dakikadan aşağı kılamaz olursunuz, hele bir deneyelim namazlarınızı yeniden ikame etmeye çalışcaksınızdır.

   

     Ayrıca İmam efendilerinde namaz kıldırırken çok dikkat etmeleri gerekir, imamlığın önemli koşullarından biride  ihlası ve tecvit kurallarını iyi bilmesi  ve bunu namaz kıldırırken iyi tatbik etmesi gerekir, kendilerini surekli aktüel tutmalıdırlar, kendi durumlarını başkalarıyla kıyaslamalı ve  en iyi olmaya calışmalıdır, bilhassa Fatiha suresini Kur'an-ı kerimin arapca metninden ezberlemeli, harfleri doğru teleffuz etmelidir,   şahıslar kendilernden mesuldur, imam ise namaza başlarken eneaimamünlimentebaani der bana uyanların (tabiolanlarn) imamlığına der ve bütün mesuliyet ondadır, Allah korusun altından kalkamayacakları vebal yüklenmiş olurlar. 

 Evet bunları önemseyelim acele etmemeye çalışalım, 

 

Muhammet Ç.