İnsan ve Kur'an

    Son din İslam'ın ve O'nun kitabı Kur'an'ı Kerimin konusu İnsandır, İnsana, hakkı, doğruyu iyiyi ve güzeli öğretmek için gönderilmişdir.        Dünya ve ahiret mutluluğunu isteyen her insan İslam çeşmesinden kana kana içmek zorundadır. Çünkü, İmansız bir kalp ölü, İslamsız bir hayat karanlık, ibadetsiz bir ömür sıkıntılı ve çilelidir.

    Müsliman kur'an'ın kendisine yüklediği bütün sorumlulukları yerine getirmek, hayatın her evresinde mesuliyyet duygusunu hissetmek        mecburiyyetindedir.

    Rahmeti sonsuz yüce Allah bu gerçeği daha iyi anlayabilmemiz için Kitabı mübinde şöyle buyurmaktadır.Ey İman edenler, kendilerinizi ve aile fertlerinizi yakıtı İnsan ve taş olan Cehennem ateşinden koruyunuz.(O ateşin ) üzerinde iri gövdeli,sert karekterli            melekler vardır ki onlar  Allah'ın kendilerine emrettiği şeylere    asla isyan etmezler. Ne emredilirse (Onu) yaparlar.

      Görülüyor ki yaratıcı Allah kendimizi ve aile efradımızı dünya ve ahirette karşılaşacak belalardan koruma görevini bizlere yüklemiştir. Bu mesuliyyeti idrak etmemek gereğini yerine getirmemek cinayetlerin en büyüğüdür,, Çünkkü burada Allah ve Rasulüne isyan vardır.

    Allah'ın elçisi Hz.Muhammed (S.A.V) konu ile ilgili, ''Allah herhangi bir insanın idaresi altına başkalarını verirde o kimse idaresi altındakilere (sorumluluğunu yerine getirmiyerek) ihanet ederek ölürse Allah ona Cenneti haram kılar,, buyurarak dikkatimizi çekmiştir.

     Şunu iyi bilelim ki hiç bir beşeri düzenleme ve yasa Allah'ın yüklediği bu sorumluluğu ortadan kaldıramaz. Buna göre, bir baba, ailesinden,     oğlundan, kızından mesuldur. Onların matti ve manevi                   ihtiyaçlarını karşılamakdan, dininin temel kurallarını öğretmekten,          sorumludur. Onları gelişen ve değişen dünyanın her türlü haram ve kötülüklerinden korunabilecek İmani ve ahlaki donanıma sahip kılmak zorundadır.

     Yüce Mevla,, Mallarınız ve evlatlarınız sizin için ancak bir       imtihandır'' buyurarak bunlara karşı görevlerimizden hesaba         çekileceğimizi vurguluyor.

     Bir anne evinden, eşinin malından, çoluk ve çocuğundan mesuldur. Onları her türlü fitne ve kötülükten korumalıdır.

     Bir evlad, ailesinden ve babasının malından sorumludur. Kötü arkadaş edinmemeli ve kötü ahlaklı İnsanları aile ortamına sokmamalıdır, Büyüklerine ve mukaddes değerlerine saygılı olmalı, dinini ve İmanını öğrenmeye çalışmalıdır.

      Bir eğitimci öğrencilrinden sorumludur.Onları her türlü sapık            ideolijiden, anarşik ve terör faaliyetlerinden uzak tutmalıdır.

     Bir yazar okuyucusundan, doktor hastasından, mühendis yaptığı inşaattan ve ürettiği maldan mesuldur. Memur ve işci çalıştığı müesseden sorumludur. Ve İnsan teneffüs ettiği havadan, üzerinde dolaştığı topraktan, kirlettiği çevreden,tükettiği nimetlerden mesuldür.

    Hülasa Hz.Peygamber bütün olarak şu hadisi şerifinde bizlere bildirmektedir.Ki;,,Hepiniz çobansınız ve hepiniz yönettiklerinizden mesulsunuz. Devlet başkanı ve amirler çobandır, emri altındakilerden sorumludurlar,Aile reisi aile fertlerinin çobanıdır ve onlardan mesuldür. Hizmetçi efendisinin malı hususunda çobandır ve ondan sorumludur. Hepiniz çobansınız ve emriniz altındakilerden mesülsunuz.,,

     Hangi makam ve mevkide bulunursak bulunalım sorumluluğumuza daima idrak edelim. Vazifelerimizi doğru ve en iyi şekilde yapmaya çalışalım..

    Devlet başkanı olduğu sırada ,,Dicle kenarında bir kurt aşırsa kuzuya, adli İlahi Ömerden sorar onu ,, diyen Hz. Ömer'in taşıdığı sorumluluğu hatırlıyarak aynı duyarlılığı gösterelim.

 

Muhammet Yıldız 

Muradiye Camii  Din görevlisi

Allah  ondan razı olsun