Aşağıdaki  dualarla  Allah'a  niyazda  bulunalım.

 

Fatiha - Ayetel-kürsi akabinde Emenerresulü ve Yasin suresinin son 3 ayetini derman için, şifa için çıkmazlar için, tevbe için, okuyalım.  Önce manalarını okuyalım ki ne okuduğumuzu bilelim, hemide iyce belleyelim,

***

 Fatiha suresi

Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.-1

Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.-2

O, rahmândır ve rahîmdir.-3   Ceza gününün mâlikidir.-4

(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.-5

Bize doğru yolu göster.-6 Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! -7 Âmin.

***

 

Ayetel-kürsi 2-Bakara  255

        Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur.  O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdirO, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.    

***

Bakara Suresi 286

 

        Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”

***

Hasr Suresi 22-23-24

 

22. O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.

23. O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

24. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 

Yasin Suresi  81-82-83 ayetleri 

 

  Gökleri ve yeri yaratan Allah’ın, onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet yeter. O, hakkıyla yaratandır,   hakkıyla bilendir.

  Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir.

  Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah’ın şanı yücedir! Siz yalnız O’na döndürüleceksiniz.

 

***

"Azim olan Allah doğru söyledi"

***

 

SÂFFÂT SÛRESİ  180-181-182

 

 Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.

 Peygamberlere selâm olsun.

 Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.   

***

 

Baqara   201

 

“Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru”

 

***

 

İbrahim suresi   40-41

 

"Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazını dosdoğru kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz! duamı kabul et!   

"Ey Rabbimiz! Herkesin hesaba çekileceği günde beni, ana-babamı ve müminleri bağışla!"         

 

     İbrahim (a.s.) İbrahim suresi 40 da

Allah'a bu şekilde yalvarıp niyazda bulunmuş Rabbimizde onun dualarını kabul etmiş, İnsanlığın en büyük lideri ve sevgili kul Muhammed'i (s.a.v.) zuhur etmişdir, neden bizllerde bu duayı bolca okuyup neslimizin ve kendimizin hayırlı olmamızı dilemeyelim , Allah dualarımızı kabul etsin.

 

   Yine İbrahim (a.s.)İbrahim suresi 41 de, niyazda bulunup öyle bir dua yapıyorki, burada sade kendi nefsi için değil, Allah'dan sonra en değerli, varlık sebebi olan Anne Baba sını ve akabinde ardından tüm müminleri dua ve niyazda bulunuyor, nekadar güzel birşey, işte İslam ve din kardeşliğiBelki çoğu müminler farkında değiller, aslında her namaz kılan insan selamdan önce bu ayeti dua olarak okur.Allah bu yapılan duaları eksik etmesin, bu ayeti ezberleyip sadece  namazlarda değil, devamlı okursa  Ana Babamıza ve tüm mümınlere hayırla yad etmiş oluruz. Allah dualarımızı kabul etsin.

***

 

La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minezzalimin.

 

“Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum” diye dua etti.

 

Bu dua kederli ve sıkıntılı, darda kaldığımız zamanlarda okumamızda çok faydalı olur, çünki Yunus peygamberin balığın karnında okuyarak kurtuluşuna vesile olmuştur.

Peygamber efendimiz buyurmuştur ki : Kim ki kardeşim Yunus'un balığın karnında okuduğu bu duayı okusa, Allah o kimsenin istediğini verir.sıkıntılı ve kederli halde iken okuyanın, Allah  sıkıntı ve kederini giderir.

Her iman sahibi kişinin bu duayı sadece sıkıntılı anlarda değil her zaman bollca okuması  fayda sağlayaçaktır.  

***

 

 

Kunut Duaları

 

     Her günün son rekat Vitir namazında okuduğumuz içeriği zengin dualardır, manalarını okuyup anlıyarak ibadetlerimizi dahada kıymetlendirebiliriz.

 

Anlamı:

Allah'ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.
Allah'ım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

***

 

Namaz tesbihatlarından sonra okuduğumuz dua

 

   

 Sübhanellahi ve bihamdihi sübhanellahil-azımi esteğfirullah.

Bu duayı okuyan kimse  geçim darlığ çekmez.

Birisi Peygamber Efendimize Ya Rasulullah, fakirim, elim zayıf kaldı,fakir düştüm dedi. Rasulullah buyurdu ki sen meleklerin söylediği istiğfarı, bütün mahlukatın söylediği tesbihi biliyormusun? Bütün mahlukat tesbih getirmekle rızkını arar, rızkını hak ederde yaşar, tesbihatı bırakınca avcının eline düşer, buyurdu.

Kim ki bu duayı her gün sahurdan sonra güneş doğuncaya kadar 100 kere okursa fakirlikden kurtulur, her zaman okumaya da çalışırsa, hem bu dünyada hemde ahirette sevabını alır ve fayda bulur.

 

---------------------

Namaz sonu okunan dua

 

  Namaz bittikden sonra tesbihatlar bitince eller açılır,

Euzübilleahimineşşeytanirracim   Bismilleahirrahmenirrahım,  Elhamdülillahi Rabbil alemin,  Vessealatü vesselamü ala Rasuline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain,

      Allah'ım günahlarımızı aff eyle, namazlarımızı niyazlarımızı kabul eyle hatalarımızı bağışla, bizleri İslam dininden ayırma, sevgili Peygamberimiz Hz. muhammed mustafanın ümmetinden eyle, mahşer gününde onun sancağı altında cem eyle. Bizleri narı cehenneminden azat eyle.

   Şeytanın şerrinden, kötü kişilerin şerrinden sen koru, Ey ulu Allah'ım bizleri rahmet beraket, sağlık, sıhhat huzur ihsan eyle.   Görünür görünmez kazalardan belalardan sen koru.

   Allah'umme Rabbena etina fitdünya hasaneten ve fil ehırati hasanaten vegına azabennar birahmetike ya erhamerrahimin.

  Rabbicalni mügımessalati,ve min zürriyyeti Rabbena ve tegabbeldua.

  Rabbenağfirli veli velideyye velil müqminine yevme yegumulhısap.

  La ilahe illa entesubhaneke inni küntüminezzalimin,

  Allah'ummehşurna fii zümretissalihın.

  Ve selamun alel murselin, velhamdulillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmenirrahım ve fatiha suresi okunur, Allah dualarımızı kabul eylesin.

 

TÖVBE   DUASI

 

Kurban kesme usul ve Duası

 

 

 saca sofra duası

 

Euzübilleahimineşşeytanirracim Bismilleahirrahmeanirrahım

Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahillezi etamena ve sakane vecealena Minel müslimin.

Niğmeti celilüllah, beraketi Halilüllah, Şefaat ya Rasülellah.

Soframıza bereket, yiyenlere afiyet, geçmişlerimize rahmet,dünyada kalanlara   sağlık ve selamet,

Allahümme zıd vele tenkus bihürmeti seyyidil mürselin, velhamdülillahi Rabbil alemin.el Fatiha.

 

 

Hatim duası

 Kur'an  arapca metni ve türkce  meali,  

 30 cu cüz sonunda kayıtlıdır.

 

Kur'an' dan Sure ve Ayetler okununca

 Peşinden dua yapmak istenirse,

 

Euzübilleahimineşşeytanirracim   Bismilleahirrahmenirrah

Elhamdülillahi Rabbil alemin.  Vessealatü vesselamü ala Rasuline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain,

   Ey Alemlerin Rabbi olan Allah'ım,

Okumuş olduğum(uz) Kur'an-ı , Saleat ve selamları kabul eyle,

    Evvelan hasıl olan  sevabı sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallellahü aleyhi vesellem'in  Ruh'u şerifelerine hediye  eyledik Sen vasıl eyle 

  Allah'ım.   Çümle Peygamberlerin,  Ashab'ı  kiramın, Salih kullarının, Ruhlarına da Haberdar eyle.

   Allah'ım Hassaten ahirete irtikal etmiş, bütün müminlerin ve kimsesizlerin de ruhlarınada hediye eyledik,se vasıl eyle  

 Ey Alemlerin Rabbi olan Allah'ım,,

Hasıl olan sevabı  ahirete irtikal etmiş olan  yakınlarımızı akraba ve atalarımızı, ulaşdır Allah'ım.

 Hassatan (Şu anda aramızdan ayrılıp, vefat eden ..... kardeşimizin Ruhuna da hediye eyledik, Sen vasıl eyle, onu bağışla, affeyle, Kabrini  nurlandır, Cennetinle müşerref kıl.

 Allah'ım, bizleride iki cihanda paidar eyle, aslımızı neslimizi koru,  nefislerimizle baş başa bırakma, bizleri gercek İman nasip eyle,  bütün kötülüklerden, kazalardan, belardan ve musibetlerden koru. “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”

 

DUALAR  DEVAM  EDECEK