DEDİKODU ETMEK

Yüce Allah, insanı yaratılmışların en şereflisi olarak yaratmış. O’na akıl ve irade gücünü vermiş; Bununla yetinmeyerek Peygamberleri önder ve ilahi mesajları içeren kitapları da rehber olarak göndermiştir.

Yaratılış itibariyle iyiliğe de, kötülüğe de meyledebilen insanoğlunun yapması gereken iyilik ve güzel ahlak nevinden davranışların yapılması emredilirken yapılmaması gereken kötülük ve çirkin davranışlar da yasaklanmıştır.

Allahü Teala; neyi emretmiş ise biliniz ki o insanlığın hayrınadır. Neyi yasaklamışsa, o da mutlaka insanlığın zararınadır.

Toplumu için için kemiren dargınlık, küskünlük, düşmanlık ve hatta cinayetlerin sebebi görülebilen manevi hastalıklardan GIYBET, diğer ifadesiyle DEDİKODU, haram kılınan, yasak fiillerdendir. Bu husus Hucurat Süresinin 12. Ayetinde şöyleifade edilmektedir. “Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.”

Hümeze Sûresinin 1. Âyetinde de: “Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline!” buyrulmuştur.

Bir Hadis-i Şerifte: Peygamberimiz Ashabına:*-Bilir misiniz gıybet nedir? diye sordu.

-Allah ve Resulu bilir. Dediler-Gıybet: “Din kardeşini, hoşlanmayacağı bir vasıf ile anmandır.” buyurdular.

Bu arada ashabdan birisi:-Ey Allah’ın elçisi! Eğer söylediğim şey, din kardeşimde varsa ne buyurursunuz? diye sordu.

*Buyurdular ki: “Eğer söylediğin şey, kendisinde varsa onun gıybetini yapmış olursun. Şayet yoksa o zamanda yaptığın iftiradır.”1

Yüce Peygamberimiz, ashabını, dolayısıyla kıyamete kadar gelecek olan bütün ümmetini ikaz ve irşad maksadıyla bir mecliste sohbet ederlerken şöyle buyurdular:

“Ey diliyle iman edip, imanları kalplerine inmeyen topluluk! Sakın Müslümanları çekiştirmeyin, onların gizli hallerini araştırmayın. Zira kim, din kardeşinin gizli kusurlarını açığa çıkarırsa; Allah da onun gizli kusurlarını açığa çıkarır. Allah, kimin gizli kusurlarını açığa çıkarırsa; onu, evinin içinde de rezil eder."2

İnsan onurunu zedeleyen, dargınlık ve düşmanlıklara sebep olan gıybetten uzak duralım. Gıybet kardeşliğe saplanan hançer; sevgiyi solduran bir alevdir. İnsanlar arasındaki birliği ve beraberliği bozan, fitne ve fesat kaynağıdır. Tek kelimeyle günah batağıdır.

O halde: Tez elden tövbe edip, eğer gıybetini yaptığımız kardeşlerimiz varsa olarla helâlleşelim. Aksi takdirde öbür hayatta mutluluğu tadamayız.

Dersimizi şu güzel Peygamberi nasihatla bitirelim:

“-Dilini muhafaza et.- Evinle meşgul ol.- Günahlarına ağlayarak tövbe et”3

Ebu Davut Terc. C. 5/25

Ebu Davut Terc. C. 5/30

Riyazü’s Salihin C. 3. 5/7