KURBAN KESMENİN SOSYAL HAYATTAKİ ÖNEMİ

 

 

Teşrik tekbirlerini unutmayalım,

dinî hükmü nedir,

bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?
 

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501). Kaynak Diyanet

 

Kurban keserken okunacak dualar

 

Kurban kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır ve kıbleye karşı durularak şu âyetler kurban sahibi veya vekili tarafından okunur:

Dikkat edelim kurbanı  keserken sadece Bismillah lafzını kullanalım,

Meali: “Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.”  En'eam Suresi. 79

 Meali: Ey Muhammed! De ki: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.”  En'eam Suresi. 162 

 

Bu ayetlerden Herhangibirini okudukdan  sonra,
Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd, şeklinde tekbir getirillir ve Bismillahi Allahü Ekber   denilerek hazırlanan keskin bir bıçakla hayvanın boynuna çalınır. Damar ve hava boruları tamamen kesilerek kan iyice akıtılır.
      Hayvan böylece kesildikten sonra tamamen canı çıkıncaya kadar beklenir. Sonra kafası tamamen kesilir.

Hayvan tamamen ölmeden kafa ve ayaklarını koparmak, derisini yüzmeğe kalkmak, kıbleden çevirmek veya hayvana azab vermek mekruhtur. Kurbanın, sahibi tarafından kesilmesi menduptur. Başkasına da kestirilebilir. En iyisi ve makbulu olanı kurbanı kendisinin kesmesidir, yukardaki duaları bilmiyorsanız sorun değil alttaki herkezin bildiği niyet ve tekbirleri okuyarak kesebilir, onlarıda okuyamassa niyeti zaten belli Allah biliyor,    Allah'ım  Kurbanımı Kabul eyle   Bismillahi Allahü Ekber  demesi yeterlidir

   

Allah'ım  Kurbanımı Kabul eyle

      Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd, Bismillahi Allahü Ekber,  

       Diyerek kurbanınızı kesebilirsiniz. Rabbim dualarımızı makbul eylesin, Bayramınız kutlu olsun.