OTUZİKİ FARZ

 Kelime'i şahadet getiren, yani Allah'ın birliğine ve dahi Hazreti Muhammed (s.a.v) in onun elcisi olduğuna kabul ettiğini, Allah'ı söz veren her müsliman, alttaki şartları yerine getirmekle mükellefdir.

Aksi halde anlaşmayı tek yanlı bozmuş olur ki bedeli ağır olabilir,tıbki bu dünyada borcunu zamanında ödemeyen borclunun evine arabasına eşyalarına hacz edilmesi,elinden alınması gibi, Cenabı Allah bizleri bu duruma düşürmesin.

Aslında bunlar hastanın sağlıklı olabilmesi için kullandığı ilaçlar gibidirler, zor olan şarttlar da değildirler,ilaclar çok acıdırlar, bazan midemizi bozabilirler, alttaki recetede ise hem bedene hem maneviyata bozaçak hiç ama hiç birşey yoktur, aksine huzur ve güvenlilik vardır,o artık yalnız değildir, onu koruyan kollayan güçlü herşeye kadir olan Allah (c.c.) vardır.

Her müslimanın uygulaması gereken şartlar şunlardır.

    İMANIN ŞARTLARI
1- Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak.
2- Allah'ın meleklerine inanmak.
3- Allah'ın kitablarına inanmak.
4- Allah'ın peygamberlerine inanmak.
5- Ahiret gününe inanmak.
6- Kadere, hayır ve şerrin yaratıcısının Allah (c.c.)olduğuna inanmak.

    İSLAMIN ŞARTLARI
1- Kelime-i şehadet getirmek.
2- Namaz kılmak.
3- Oruç tutmak.
4- Zekat vermek.
5- Haccetmek.

    ABDESTİN FARZLARI
1- Yüzünü yıkamak.
2- Kollarını (dirsekleriyle beraber) yıkamak.
3- Başının dörtte birini meshetmek.
4- Ayaklarını (topuklarıyla beraber) yıkamak.

    GUSLÜN FARZLARI
1- Ağzına su vermek.
2- Burnuna su vermek.
3- Bütün bedenini yıkamak.

    TEYEMMÜMÜN FARZLARI
1- Niyet.
2- İki darb ve mesih.

    NAMAZIN FARZLARI
     Dışında olanlar:

1- Hadesten taharet
2- Necasetten taharet
3- Setr-i avret
4- İstikbal-i Kıble
5- Vakit
5- Niyet
    İçinde olanlar:
1- İftitah tekbiri
2- Kıyam
3- Kırâet
4- Rükû
5- Secde
6- Ka'de-i ahire.

Not: Üstte sıralanan şartları ezbere bilmek marifetinden daha önemlisi, onları uygulamaktır Allah yar ve yardımcımız olsun.

                                                       Muhammet Ç.